Gula Huset
Huset står till allas förfogande och kan nyttjas till föreningsmöten, styrelsemöten, övernattning eller andra samlingar. Huset ligger i direkt anslutning till Sankt Anna Skärgårdsskola och Miljö- & näridrottsplats.