Gula Huset
Huset står till allas förfogande och kan nyttjas till föreningsmöten, styrelsemöten, övernattning eller andra samlingar. Huset ligger i direkt anslutning till Sankt Anna Skärgårdsskola och Miljö- & näridrottsplats.

Postadress: Föreningen S:t Annabygden

c/o Annika Hassel

Stora Arentorp 1

614 97 Söderköping

e-post: foreningen@sanktannabygden.se

Mobil: 073-0410409

hemsida:  www.sanktannabygden.se

Medlemsavgiften är 75 kr per person/år och betalas via bankgiro 793-1843

Företag betalar 250 kr.