VISION ÖVER FRAMTIDEN NÄR ÅNGBÅTSBRYGGORNA I SANKT ANNA ÄR RENOVERADE

Ångbåtsbryggorna är en naturlig samlingsplats för trakten bofasta och sommargäster och turister.

 

Ångbåtsbryggorna är en pålitlig och säker tilläggsplats för såväl fritidsbåtar som kommersiella.

 

Ångbåtsbryggorna informerar, som kulturbärare, om tiderna när ångbåtarna angjorde bryggorna.

 

Ångbåtsbryggorna kan på vissa platser bli en bas för kommersiell service.

 

Ångbåtsbryggorna kan kompletteras med el, färskvatten och toatömning, och då bli en livligt frekventerad gästhamn

Bryggan i Sanden är en av många som behöver restaureras. 

Postadress: Föreningen S:t Annabygden

c/o Annika Hassel

Stora Arentorp 1

614 97 Söderköping

e-post: foreningen@sanktannabygden.se

Mobil: 073-0410409

hemsida:  www.sanktannabygden.se

Medlemsavgiften är 75 kr per person/år och betalas via bankgiro 793-1843

Företag betalar 250 kr.