VISION ÖVER FRAMTIDEN NÄR ÅNGBÅTSBRYGGORNA I SANKT ANNA ÄR RENOVERADE

Ångbåtsbryggorna är en naturlig samlingsplats för trakten bofasta och sommargäster och turister.

 

Ångbåtsbryggorna är en pålitlig och säker tilläggsplats för såväl fritidsbåtar som kommersiella.

 

Ångbåtsbryggorna informerar, som kulturbärare, om tiderna när ångbåtarna angjorde bryggorna.

 

Ångbåtsbryggorna kan på vissa platser bli en bas för kommersiell service.

 

Ångbåtsbryggorna kan kompletteras med el, färskvatten och toatömning, och då bli en livligt frekventerad gästhamn

Bryggan i Sanden är en av många som behöver restaureras.